ปลาปักเป้า

ภาษาอังกฤษ


n globefish
คำที่เกี่ยวข้อง: blowfish , puffer