ปลาบปลื้มใจ

ภาษาอังกฤษ


v be glad
ความหมายเหมือนกับ: ยินดี , ชอบใจ , ดีใจมาก , ดีอกดีใจ
คำที่เกี่ยวข้อง: be happy , be delightful , be blissful , elate , exult
คำตรงข้าม: ไม่พอใจ