ปลาบปลื้ม

ภาษาอังกฤษ


v be delighted
คำอธิบาย: มีความรู้สึกยินดีแล่นวาบเข้าหัวใจ
ความหมายเหมือนกับ: ปลื้มใจ , ปลื้มเปรม , ปลื้มปิติ
คำที่เกี่ยวข้อง: be pleased , be glad , joy , exult , rejoice
ตัวอย่างประโยค: สมเด็จพระเทพฯ ทรงมีรับสั่งอย่างไม่ถือพระองค์ ทำให้คณะของสื่อมวลชน และพสกนิกรที่มาเข้าเฝ้าปลาบปลื้มเป็นอย่างยิ่ง