ปลาทอง

ภาษาอังกฤษ


n goldfish
คำอธิบาย: ชื่อปลาน้ำจืดชนิด Carassius aurafus ในวงศ์ Cyprinidae เลี้ยงเป็นปลาสวยงาม เกล็ดทั่วลำตัวมีสีทอง
หน่วยนับ: ตัว
ตัวอย่างประโยค: เขาชอบเฝ้าดูปลาทองตัวอ้วนที่เกล็ดสีทองเป็นประกายระยิบ

รูปภาพ


ปลาทอง goldfishgoldfish