ปลาทรายขาว

ภาษาอังกฤษ


n Scolopsis leucotaenia (Pomadaside)
ความหมายเหมือนกับ: ปลาข้าหลวง