ปลาตู้

ภาษาอังกฤษ


n fish in the aquarium
คำอธิบาย: ปลาที่เลี้ยงไว้ดูเล่นในตู้กระจก มักเป็นปลาที่มีรูปร่างสวยงาม มีสีสัน
หน่วยนับ: ตัว
ตัวอย่างประโยค: ปลาตู้บ้านสารพีส่วนใหญ่จะเป็นปลาหางนกยูงเพราะมีสีสันสวยงาม