ปลาตุ๊กแก

ภาษาอังกฤษ


n lizard fish
คำที่เกี่ยวข้อง: Saurida tumbil