ปลาตีน

ภาษาอังกฤษ


n blenny
คำที่เกี่ยวข้อง: Periophthalmodon schloseri