ปลาติด

ภาษาอังกฤษ


n Echeneidae
ความหมายเหมือนกับ: เหา , เหาทะเล , เหาฉลาม