ปลาตาเหลือก

ภาษาอังกฤษ


n Megalops cyprinoides (Elopidae)
ความหมายเหมือนกับ: ปุด , อีปุด , ตาตุ่ม
คำที่เกี่ยวข้อง: Pellona dussumieri (Clupcidae) , giant herring