ปลาตาหวาน

ภาษาอังกฤษ


n Priacanthus
ความหมายเหมือนกับ: ตาโต , ตาพอง
คำที่เกี่ยวข้อง: butter-fish , the most highly esteemed fish in Siamese water