ปลาตะลุมพุก

ภาษาอังกฤษ


n Tenualosa toli
ความหมายเหมือนกับ: ปลาโคก , ปลากระลุมพุก
คำที่เกี่ยวข้อง: Clupeidae , shad