ปลาซิว

ภาษาอังกฤษ


n Rasbora Heteromorpha
คำที่เกี่ยวข้อง: name of species of small fish