ปลาชา

ภาษาอังกฤษ


n nearly-dead fish
คำอธิบาย: ปลาที่จวนจะตาย
หน่วยนับ: ตัว
คำที่เกี่ยวข้อง: dying fish
n nearly-dead fish
คำอธิบาย: ปลาที่จวนจะตาย
หน่วยนับ: ตัว
คำที่เกี่ยวข้อง: dying fish