ปลาชะโด

ภาษาอังกฤษ


n Channa micropeltes
คำที่เกี่ยวข้อง: a large variety of snakehead mullet