ปลาจ่อม

ภาษาอังกฤษ


n pickled fish
คำอธิบาย: ปลาเล็กๆ ที่หมักด้วยเกลือ และข้าวคั่วเป็นต้น ใช้เป็นเครื่องจิ้ม
หน่วยนับ: ตัว
ความหมายเหมือนกับ: ปลาเจ่า
ตัวอย่างประโยค: อาหารหมักดองที่ครองตลาดบ้านเรา คือ ปลาร้า ถัดมาก็มี ปลาส้ม ปลาจ่อม และส้มฟักที่อยู่คู่ครัวไทยมานาน