ปลากัด

ภาษาอังกฤษ


n fighting fish
คำอธิบาย: ชื่อปลาน้ำจืดขนาดเล็กชนิด Betta splendens ในวงศ์ Anabantidae ทำรังเป็นหวอดที่ผิวน้ำ ตัวผู้ใหญ่กว่าตัวเมีย มีสีสวยงาม สามารถพองครีบ แผ่ฝาเหงือกและเปล่งสีให้เข้มขึ้นอีกในขณะต่อสู้ ชอบกัดกัน
หน่วยนับ: ตัว
ตัวอย่างประโยค: ปลาบางชนิดก็มีรูปร่างและสีงดงามเหมาะสำหรับเลี้ยงไว้ดูเล่นเช่นปลา กัดและปลาเงินปลาทองเป็นต้น