ปลากริม

ภาษาอังกฤษ


n name of a Thai sweetmeat made of vermicelli, coconut milk and sugar
คำอธิบาย: ชื่อขนมชนิดหนึ่งทำด้วยแป้งต้ม ใส่กะทิ และน้ำตาล
ความหมายเหมือนกับ: ปรากริมไข่เต่า , ขนมปลากริมไข่เต่า
ตัวอย่างประโยค: ขนมปลากริมเจ้านี้มีชื่อมานานแล้ว