ปลากระเบน

ภาษาอังกฤษ


n ray
คำที่เกี่ยวข้อง: skate