ปลากระบอก

ภาษาอังกฤษ


n sea mullet
คำที่เกี่ยวข้อง: Mugil tade , Mugil dussumicri