ปลากระทุงเหว

ภาษาอังกฤษ


n Wrestling Half-Beak
ความหมายเหมือนกับ: ปลาเข็ม
คำที่เกี่ยวข้อง: Dermogenus pusillus