ปลากระดี่

ภาษาอังกฤษ


n Trichogaster trichopterus