ปลากด

ภาษาอังกฤษ


n catfish
คำอธิบาย: ชื่อปลาไม่มีเกล็ด มีหนวด หลายชนิด หลายขนาด ครีบหลังตอนแรกและครีบอกมีก้านครีบเป็นเงี่ยง ครีบหลังตอนที่สองเป็นแผ่นเนื้อ พบมากในเขตน้ำกร่อย
หน่วยนับ: ตัว
คำที่เกี่ยวข้อง: sheatfish , sheathfish
ตัวอย่างประโยค: ตอนหนึ่งฉันเห็นปลากดโผล่ขึ้นมาหายใจแล้วก็ลอยตัวอยู่เรี่ยๆ ผิวน้ำ