ปลา

ภาษาอังกฤษ


n fish
คำอธิบาย: ชื่อสัตว์เลือดเย็น มีกระดูกสันหลัง ร่างกายแบ่งเป็นส่วนหัว ลำตัว และหาง ส่วนใหญ่หายใจทางเหงือก มีครีบใช้ช่วยในการเคลื่อนไหว บางชนิดมีเกล็ด บางชนิดไม่มี รูปร่างลักษณะ ขนาด และพฤติกรรมแตกต่างกันมากมาย พบทั้งในทะเล และแหล่งน้ำจืด
หน่วยนับ: ตัว
ความหมายเหมือนกับ: มัจฉา
ตัวอย่างประโยค: ชาวประมงออกหาปลากันตั้งแต่เช้ามืด และจะพากันกลับมาในอีกวันรุ่งขึ้น