ปลั๊กไฟฟ้า

ภาษาอังกฤษ


n plug
ความหมายเหมือนกับ: ปลั๊กไฟ