ปลั๊กไฟ

ภาษาอังกฤษ


n plug
ความหมายเหมือนกับ: ปลั๊กไฟฟ้า
n plug
ความหมายเหมือนกับ: ปลั๊ก