ปลั๊กตัวเมีย

ภาษาอังกฤษ


n plug socket
ความหมายเหมือนกับ: เต้ารับ