ปลั๊ก

ภาษาอังกฤษ


n plug
คำอธิบาย: อุปกรณ์ไฟฟ้ามีขาโลหะ 2 ขา (บางแบบมี 3 ขา) ปลายข้างหนึ่งของแต่ละข้างตรึงอยู่กับวัตถุหุ้มซึ่งเป็นฉนวนไฟฟ้า ใช้เสียบเข้ากับเต้ารับเพื่อให้กระแสไฟฟ้าเคลื่อนที่ผ่านเข้าสู่เครื่องใช้ ไฟฟ้าได้ครบวงจร
หน่วยนับ: อัน
ความหมายเหมือนกับ: ปลั๊กไฟ , ปลั๊กไฟฟ้า
ตัวอย่างประโยค: เราไม่ควรเสียบปลั๊กเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ร่วมกับเครื่องใช้ไฟฟ้า อื่นๆ เพราะมีผลให้ระดับกระแสไฟฟ้าผันผวน