ปลั่ง

ภาษาอังกฤษ


adj shining
ความหมายเหมือนกับ: ผ่องใส , มีน้ำมีนวล
คำที่เกี่ยวข้อง: glowing , brilliant
ตัวอย่างประโยค: เพชรน้ำงามจะมีประกายสุกปลั่งแวววับ