ปลัดอำเภอ

ภาษาอังกฤษ


n assistant district officer
คำอธิบาย: ตำแหน่งทางราชการฝ่ายปกครอง สนับสนุนการทำงานของนายอำเภอ
หน่วยนับ: คน
ตัวอย่างประโยค: ปลัดอำเภอที่ดีควรจะทำตัวเข้ากับชาวบ้านได้ง่าย และมีความยุติธรรม ซื่อตรง