ปลัดขิก

ภาษาอังกฤษ


n small wooden image of penis
คำอธิบาย: รูปแกะจำลองอวัยวะเพศชาย มักทำด้วยไม้ ใช้เป็นเครื่องรางของขลัง
หน่วยนับ: อัน
ความหมายเหมือนกับ: อ้ายขิก , ขุนเพ็ด
ตัวอย่างประโยค: พวกแม่ค้าเชื่อกันว่าถ้าเอาปลัดขิกมาวางไว้ในร้าน จะทำให้ลูกค้าเข้าร้านเยอะๆ