ปลัด

ภาษาอังกฤษ


n deputy
คำอธิบาย: ผู้มีตำแหน่งหน้าที่รองจากผู้ที่มีตำแหน่งหน้าที่เหนือตนโดยตรง
หน่วยนับ: คน
คำที่เกี่ยวข้อง: administrative assistant , deputy chief
ตัวอย่างประโยค: ลูกชายของปลัดวินัย สอบเข้าได้เป็นนายร้อยคนใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว