ปลัก

ภาษาอังกฤษ


n muddy place
คำอธิบาย: แอ่งที่เป็นโคลน เลน
หน่วยนับ: ปลัก
ความหมายเหมือนกับ: หล่ม
คำที่เกี่ยวข้อง: mud puddle , mire , wallow
ตัวอย่างประโยค: เด็กๆ กำลังใช้ไม้ตีก้นควายที่นอนอยู่ในปลักพยายามไล่ให้มันลุกขึ้น