ปลอมแปลง

ภาษาอังกฤษ


v counterfeit
คำอธิบาย: ทำเลียนแบบให้ดูเหมือนของจริง
ความหมายเหมือนกับ: ปลอม
คำที่เกี่ยวข้อง: sham
ตัวอย่างประโยค: ตำรวจศุลกากรจับกุมผู้ที่กำลังปลอมแปลงกระเป๋าถือของผู้หญิงต่างๆ ได้คาหนังคาเขา