ปลอม

ภาษาอังกฤษ


v forge (a check, a signature)
คำอธิบาย: ทำเลียนแบบให้เหมือนที่คนอื่นทำ หรือเหมือนสิ่งอื่นเพื่อหลอกหรือลวง
ความหมายเหมือนกับ: ลอกเลียน , ปลอมแปลง
คำที่เกี่ยวข้อง: counterfeit , falsify , imitate , copy
ตัวอย่างประโยค: สุชาติโดนจับเพราะปลอมลายเซ็นต์เช็คของเจ้านายเป็นจำนวนเงินถึง 2 ล้านบาท
adj fake
คำอธิบาย: ไม่แท้หรือไม่จริงตามสภาพของสิ่งนั้น
ความหมายเหมือนกับ: ลอกเลียน , ปลอมแปลง
คำที่เกี่ยวข้อง: counterfeit , artificial
ตัวอย่างประโยค: กลุ่มคนร้ายเหล่านี้มีทั้งเอกสารปลอมและเครื่องใช้สำหรับการโจรกรรม