ปลอบใจ

ภาษาอังกฤษ


v soothe
ความหมายเหมือนกับ: ปลอบโยน , ปลอบประโลม
คำที่เกี่ยวข้อง: calm
ตัวอย่างประโยค: นางพยาบาลกำลังพยายามปลอบใจผู้ป่วยไม่ให้ตื่นเต้นตกใจกับบาดแผลและรอยเลือดของตนเอง