ปลอบประโลม

ภาษาอังกฤษ


v console
ความหมายเหมือนกับ: ปลอบใจ , ปลอบ
คำที่เกี่ยวข้อง: comfort , soothe
ตัวอย่างประโยค: เด็กๆ มักจะต้องมีคุณย่าหรือคุณยายไว้เพื่อปลอบประโลมหลังจากที่ถูกพ่อดุ หรือ ถูกแม่ตี