ปลอดโปร่ง

ภาษาอังกฤษ


v be clear (of the weather)
คำอธิบาย: ผ่องใสปราศจากความขุ่นมัว
ความหมายเหมือนกับ: สดใส , แจ่มใส
คำที่เกี่ยวข้อง: be fine , be sunny bright
ตัวอย่างประโยค: หลังจากที่มีฝนตกมาหลายวันเพิ่งจะมีวันนี้เองที่อากาศปลอดโปร่ง