ปลอดออก

ภาษาอังกฤษ


v discharge
ความหมายเหมือนกับ: ขับไล่ , ถอดออกจากตำแหน่ง , ให้ออก , ไล่ , เลิกจ้าง
คำที่เกี่ยวข้อง: dismiss , fire , remove , detach