ปลอดคน

ภาษาอังกฤษ


v be free from people
คำอธิบาย: ไร้คนพลุกพล่าน
คำที่เกี่ยวข้อง: be clear of passersby
ตัวอย่างประโยค: เราคอยจนกระทั่งถนนปลอดคน