ปลอด

ภาษาอังกฤษ


v be free from
คำอธิบาย: พ้นจาก
ความหมายเหมือนกับ: ปราศจาก
คำที่เกี่ยวข้อง: be clear of
ตัวอย่างประโยค: งานของผู้ว่ากรุงเทพมหานครอย่างหนึ่งคือ การปรับปรุงหน่วยงานเทศกิจให้ปลอดจากการรีดไถเงินจากพ่อค้าแม่ค้าตามตลาดต่างๆ
adj free from
ความหมายเหมือนกับ: ปราศจาก , ไม่มี
คำที่เกี่ยวข้อง: clear of
ตัวอย่างประโยค: ปัจจุบันคนกรุงเทพฯ จะหันมาให้ความสนใจกับอาหารที่ปลอดจากสารพิษ หรือที่เรียกว่าชีวจิตกันมากขึ้น
adj all (white, black etc.)
คำอธิบาย: ไม่มีสิ่งชนิดอื่นปน
ความหมายเหมือนกับ: ล้วน , แท้
คำที่เกี่ยวข้อง: totally (white , black etc.) completely
ตัวอย่างประโยค: ฉันเหลียวไปดูนกดุเหว่าสีดำปลอดทั้งตัวตัวนั้น
adj all (white, black etc.)
คำอธิบาย: ไม่มีสิ่งชนิดอื่นปน
ความหมายเหมือนกับ: ล้วน , แท้
คำที่เกี่ยวข้อง: totally (white , black etc.) completely
ตัวอย่างประโยค: ฉันเหลียวไปดูนกดุเหว่าสีดำปลอดทั้งตัวตัวนั้น