ปลอกโลหะ

ภาษาอังกฤษ


n sheath
ความหมายเหมือนกับ: ปลอก , ฝักดาบ
คำที่เกี่ยวข้อง: ferrule , a knife sheath