ปลอกแขนทุกข์

ภาษาอังกฤษ


n black arm band
ความหมายเหมือนกับ: ผ้าพันแขนทุกข์
คำที่เกี่ยวข้อง: mourning crape