ปลอกมีด

ภาษาอังกฤษ


n plain ring
คำอธิบาย: แหวนทองเกลี้ยงๆ ไม่มีลวดลายมีลักษณะคล้ายปลอกมีด
หน่วยนับ: วง
ความหมายเหมือนกับ: แหวนปลอกมีด
ตัวอย่างประโยค: คนหนุ่มๆ ยังนิยมใส่ แหวนปลอกมีด เป็นแหวนทองเกลี้ยง อาจฝังเพชรพลอยสามเม็ดห่างๆ กัน
n sheath
คำอธิบาย: ที่สวมมีด
หน่วยนับ: ปลอก
ความหมายเหมือนกับ: ปลอก , ปลอกโลหะ , ฝักดาบ
คำที่เกี่ยวข้อง: ferrule , a knife sheath
ตัวอย่างประโยค: ปลอกมีดอันนี้เขียนลายไว้สวยงาม