ปลอกคอ

ภาษาอังกฤษ


n collar
คำอธิบาย: สายรัดรอบคอ (มักใช้แก่หมา)
หน่วยนับ: อัน, ปลอก
คำที่เกี่ยวข้อง: dog collar
ตัวอย่างประโยค: ปลอกคอ และโซ่นับเป็นอุปกรณ์สำคัญในการเลี้ยงสุนัข