ปลอก

ภาษาอังกฤษ


n collar
คำอธิบาย: สิ่งที่ทำเป็นวงสำหรับสวมหรือรัดของต่างๆ
คำที่เกี่ยวข้อง: band
ตัวอย่างประโยค: สุนัขหลุดจากปลอกคอวิ่งหนีไป
n sheath
คำอธิบาย: เครื่องที่ทำสำหรับสวมสิ่งของต่างๆ
ความหมายเหมือนกับ: ฝัก , ซอง
คำที่เกี่ยวข้อง: ferrule , cover , encasement , case