ปลวก

ภาษาอังกฤษ


n termite
คำอธิบาย: ชื่อแมลงรูปร่างคล้ายมด ส่วนใหญ่ตัวสีขาวหรือครีม ไม่ชอบแสง อาศัยทำรังรวมกันอยู่เป็นกลุ่มใหญ่บนพื้นหรือใต้ดิน บางชนิดทำลายไม้ ต้นไม้
หน่วยนับ: ตัว
คำที่เกี่ยวข้อง: white ant
ตัวอย่างประโยค: ไม้สักเป็นที่นิยมใช้กันมากเพราะเนื้อไม้ไม่แข็งไม่หดตัวและปลวกไม่ กัดกินทำลายเนื้อไม้