ปลดแอก

ภาษาอังกฤษ


v liberate
คำอธิบาย: ทำให้พ้นจากอำนาจหรือการกดขี่
ความหมายเหมือนกับ: เป็นอิสระ , ปลดปล่อย
คำที่เกี่ยวข้อง: free , release
ตัวอย่างประโยค: การที่ประเทศภายใต้แอกของคอมมิวนิสต์พากันปลดแอกสำเร็จโดยพร้อมเพรียงกันนั้นเป็นที่ยินดีของมวลเสรีชนชาติต่างๆ