ปลดเปลื้อง

ภาษาอังกฤษ


v release
คำอธิบาย: ทำให้หลุดพ้นเพื่อแบ่งเบาหรือให้หมดไป
ความหมายเหมือนกับ: ทำให้หลุดพ้น , บรรเทา , ช่วยเหลือ
คำที่เกี่ยวข้อง: liberate , remove , relieve , ease , alleviate , lessen , emancipate
ตัวอย่างประโยค: ฝูงชนรวมตัวกันเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลปลดเปลื้องความทุกข์ร้อนของพวกเขา