ปลดเกษียณ

ภาษาอังกฤษ


v retire
คำอธิบาย: ให้ออกจากราชการหรืองานเพราะเหตุสูงอายุ
ความหมายเหมือนกับ: ปลดเกษียณอายุ
ตัวอย่างประโยค: ข้าราชการจะปลดเกษียณเมื่ออายุ 60 ปี