ปลดเกษียณ

ภาษาอังกฤษ


v retire
คำอธิบาย: ให้ออกจากราชการหรืองานเพราะเหตุสูงอายุ
ความหมายเหมือนกับ: ปลดเกษียณอายุ
ตัวอย่างประโยค: ข้าราชการจะปลดเกษียณเมื่ออายุ 60 ปี

คำที่มี "ปลดเกษียณ" ในคำ


ปลดเกษียณอายุ v retireค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top